Välkommen till CHP

Centrum för Hypnos och Psykoterapi

Vi är en intresseförening som startade formellt 2003 med syfte att främja, utbilda, stödja och utveckla hypnosterapi och hypnospsykoterapi enligt Milton H Ericson. Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i form av utbildning, behandling, utvärdering och forskning.

Föreningen har sin grund i en utbildning i hypnospsykoterapi, Stockholm 1996-1998, med Jane Parsons-Fein, New York, som lärare och examinator.

”I believe that all great therapy is hypnotic and hypnosis is truly a way of life in the sense of getting to know your own unconscious and really trust in yourself.”

Citat Jane Parsons-Fein

 

Träffa oss på
Hypnosens dag 13 oktober 2018

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31.

Hypnosens dag är en spännande dag där vi pratar om hypnos inom olika områden. Vi bjuder på föreläsningar och enkel prova-på.

Vi tar upp hypnos och smärta, beroende, trauma, ångest, depression, sömnproblem, sorg, ADHD, hypnobirthing, barn i behandling, psykoterapi med individer, par och familjer, hypnos i Europa & världen. 

Du kommer i kontakt med seriösa behandlare får information om hypnosutbildning, hypnosforskning, stresshanteringsgrupper och mycket annat. Dagen är för alla, både för dig som är nyfiken och för dig som arbetar med vård och behandling.
 
Biljetter á 200 kronor köps på plats.