Fortsättningskurs i klinisk hypnospsykoterapi

Fortsättningskurs i klinisk Hypnospsykoterapi 100 tim

För dig med CHP grundkurs, eller motsvarande + minst steg 1 utbildning i psykoterapi. I kursen ingår handledning.

Kursperiod: Nov 2019 – Jan 2021

Användandet av hypnos i psykoterapeutiskt arbete

Förkunskapskrav: CHP grundkurs klinisk hypnos 100 tim (eller motsvarande) i Milton Ericssons anda och tradition.

Deltagarna examineras och erhåller certifiering i enlighet med de riktlinjer som gäller för Parsons Fein Training Institute vilket också ger möjlighet att söka certifiering genom European Society of Clinical Hypnosis.

Lärare och utbildningsansvariga

Inger Lundmark aukt. Dramapedagog, Fil. Kand, Leg.Psykoterapeut, Familjeterapeut, Gestaltterapi grund, Cert. Hypnosterapeut, Handledare.

Lina Skantze Socionom, Leg. Psykoterapeut, Dipl. Schematerapeut, Cert. Hypnosterapeut

Gästföreläsare

Daniel Cremonini Leg. Psykoterapeut, Dipl. Schematerapeut Cert. Hypnosterapeut

Marianne Stahlheuer, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut, Handledare

Handledare

Inger Lundmark, Iréne Lainio

Examinator

Gunilla Lundmark

Upplägg 100 tim plus handledning. 6 x 2 dagar + examination.

+ hypnoshandledning i grupp. (50 tim, varav 5 x 3 heltimmar i liten grupp)

Examinationen består av två delar

1) 5 terapisamtal med olika klienter skrivs ut, med de olika i arbetet förekommande hypnosstrategierna samt hypnosinterventionerna utskrivna i marginalen.

2) En uppsats baserad på 1 fall, med fokus på hypnos som behandlingsmetod, processbeskrivning, val av hypnosvägar, effekter, reflektioner kring hypnos i det terapeutiska arbetet.

Utbildningen väver med flera trådar genom det hypnosterapeutiska arbetet, bl.a den resurs- och lärandeorienterade hållningen, bedömning och gränser, affektfokus, lösningsorientering, samt individuellt/ systemiskt perspektiv. Kursen baseras på learning by doing med teoretiska inslag och ger deltagarna stort utrymme att utveckla och finslipa det egna kreativa, terapeutiska skapandet. Begränsat antal platser.

Kostnad: 1850 + moms per kursdag. Handledning tillkommer.

Litteratur

Se separat litteraturlista.

Anmälan till: inger.slussen@gmail.com

Datum + Teman vi arbetar praktiskt och teoretiskt kring

21 + 22 nov 2019 Re-vivification
(återupplivande av gammal förmåga, egenskap, som används på nytt sätt!)       Kursstart (Presentationer av utbildningen, upplägg, deltagare, handledning, förslag och önskemål) Fasorienterat arbete, Etik, Förhållningssätt, Att möta där någon är, Hypnosanamnes, Genogram, Bedömning och gränser, Hypnotiska strategier. Tidiga övningar i hypnosterapin; TP, Barnet inom oss, Imprints, Ideomotoriska signaler, Ja/ Nej, Early learnings, Positiv Affektbrygga, Age regression/ age-progression, Hypnossagor mm. Handledning.

30 + 31 jan 2020  Vilka möter vi och hur gör vi?
Neurotisk, Borderline, Psykotisk nivå. Motstånd, Kris och Trauma (även i generationer), Hypnosarbete med Par & familjer. Handledning

26 + 27 mars 2020 Trauma och dissociation
Intrapsykiska tekniker (parts model, IFS, Ego States) Ångest, Fobier, Ätstörningar, Självskadebeteenden (beroendeproblematik), Handledning.

7 + 8 maj 2020 I den mörka tiden, odla inte bly. I den mörka tiden, odla ljus!
Kroppen, läkande energier/fantasier, pre + postoperativt arbete, psykosomatik, Depression (klinisk och utmattnings) Döden, Sorg, Drömmar, Andligt. Handledning.

17 + 18 sep 2020 Övergrepp
Sexuell problematik, våld, incest. Barn, lekterapi (för barn och för vuxna) Handledning.

26 + 27 nov  2020 Beroendeproblematik + Fördjupningar utifrån gruppens behov och önskemål. Uppsatsförberedelse. Handledning.

Jan 2021 Examination
Genomgång av era spännande arbeten på sedvanligt CHP-vis.

Kalasmiddag!