Grundkurs i klinisk hypnos

Grundkurs i klinisk hypnos CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi, Stockholm

100 tim, start 23 + 24 sep 2021
Anmälan: inger.slussen@gmail.com

Varje år sedan 1999 har vi startat en 100 tim grundkurs i klinisk hypnos. Utbildningen vänder sig till dig som är utbildad sjuksköterska, läkare, tandläkare, barnmorska, fysioterapeut, kurator, psykoterapeut, logoped eller liknande. Klinisk hypnos får användas inom ramen för varje kompetensområde. 

Grundkursen är 100 timmar– 2 – 3 x 2 dagar per termin plus 15 tim handledning och examination. Kursen bygger på praktiska övningar varvat med teoretiska föreläsningar. Specialiserade gästlärare bjuds in vid ett par tillfällen. Grupperna består av max 12 deltagare och kursen ger stora möjligheter till personlig utveckling.

Kursavgift  1850 kr per dag + moms  ( Handledning tillkommer.) Delbetalning accepteras.

Allt material + kaffe m tillbehör ingår.

För mer information och anmälan ring 0705 93 24 76 eller maila inger.slussen@gmail.com

Datum: 1) 6 + 7 maj 2021     2) 23 + 24 september- 21                   3) 11 + 12 nov – 21                    4) 20 + 21 jan -22                                          5) 17 + 18 mars- 22                   6) 12 + 13 maj – 22                                   7) 25 + 26 aug -22   Examination 6 + 7 okt -22

Kursinnehåll

Hypnosens historia, Milton Ericsson, Förhållningssätt och Etik, Trans – FMT (Förändrat medvetandetillstånd), Hypnosens användnings-områden,                                            Fasorienterat arbete; 1. Stabilisering 2. Bearbetning/ Förändring,                                      Trygghetens betydelse och förankring, Formella/informella induktions-tekniker, Fördjupningstekniker,  Direkta och indirekta suggestioner, Metaforer, Hypnossagor, Shorr och Leunerövningar,  Ideomotoriska signaler,                                                                            Hypnos och smärta, Hypnos vid mage-tarmproblematik; IBS, Colon Irritabile, Vagusnerven, Jag-stärkande arbete, Stress, Utmattning, Sömnproblematik,  Hypnos med barn o ungdomar,  Friskvårdande förändringsarbete, (intro till rökstopp, sockersug, flygrädsla, viktminskning) Tandvårdsorienterade övningar; Tandvårdsrädsla, Käkspänningar, Bedövning, Aktiv kräkreflex etc.) Vad händer i hjärnan? Hypnosstrategier, Självhypnos, Orientering i hypnos-psykoterapi samt Hypnosforskning.
Innehållet anpassas även efter deltagarnas behov.

Kursledare

Inger Lundmark, Aukt. Dramapedagog Fil. Kand, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut,   Gestaltterapi grund, Cert. Hypnosterapeut (ASCH), Handledare

Inger blev psykoterapeut -06 och  arbetar med hypnos integrerat i individuell, par- och familjeterapi och även som handledare. Inger arbetar privat men har samarbetat med öppenpsykiatrin, primärvården samt andra aktörer sedan 1993.

Lina Skantze Socionom, Leg. Psykoterapeut, Dipl. Schematerapeut, Cert. Hypnosterapeut (ASCH) Cert. Yoga instruktör

Lina har många års erfarenhet som psykoterapeut och utbildare. Naturen, hästar, katter och yoga, hör till Linas älsklingsområden, utöver hypnos förstås…

Gästlärare kan förekomma.

”Hypnos och det hypnotiska förhållningssättet berikar allt behandlingsarbete, gör det skonsammare och roligare”.. (AnnKristin Lundmark, Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut  (ASCH))

Examinator

Gunilla Lundmark, Socionom, Leg. Psykoterapeut, Familjerådgivare, Familjeterapeut, Handledare, Sexolog, Cert. Hypnosterapeut (ASCH)

Gunilla är psykoterapeuten som tillsammans med Ingrid Arenäs startade utbildningen år 2000. Gunilla har arbetat med individer, par och familjer, handlett, undervisat och inspirerat mängder av psykoterapeuter och andra behandlare under många år. Gunilla har varit ordförande i CHP i många år och vice ordförande i SFKHs Stockholmsstyrelse och tillsammans med kollegorna i CHP gjort en stor insats vad det gäller spridandet av Hypnosens möjligheter i Sverige. Bland annat startade hon HYPNOSENS DAG som hållits för allmänheten och fackfolk, för att avmystifiera hypnos och sprida kunskap om klinisk hypnos som en seriös behandlingsmetod. Gunilla har även skrivit flera böcker: Vad händer med familjen? Sexualitet, lust eller plåga? Våldtäktskliniken, Våldtäkt – vanmakt 60 män berättar, samt medförfattare till boken Blicken, om gruppterapi med incestdrabbade familjer.

Flera är medlemmar i SFKH –Svenska föreningen för Klinisk Hypnos.

CHP är medlem i Europeiska Hypnosföreningen ESH.