Utbildning

Aktuella utbildningar start HT-24:

Hypnos och body-mind-metoder vid behandling av trauma i psykoterapi

CHP- Centrum för Hypnos och Psykoterapi, erbjuder kvalificerad fördjupningsutbildning i trauma för psykologer och psykoterapeuter med minst steg 1-utbildning.

De senaste åren har det gjorts stora internationella framsteg inom fältet traumabehandling, bland annat tack vare teknikutvecklingen, vilken gett nyvunnen kunskap inom neurologi och hjärnforskning. Samband mellan nervsystemet och tankar, känslor och beteenden klargörs, liksom hur hjärnan påverkas av svåra händelser. Resultatet av forskningen leder till behandlingsmetoder som omfattar kroppens reaktioner så väl som rent psykologiska faktorer i arbetet med trauma. Ledande experter som Bessel van der Kolk, Pat Ogden, Peter Levine och Stephen Porges bidrar till utvecklingen inom psykofysiologin.

Hypnos är ett effektivt sätt att påverka och reglera fysiologiska processer och är därför en viktig resurs vid behandling av enkel och komplex traumatisering (CPTSD). Fenomenet är väl vetenskapligt underbyggt och etablerade psykoterapeutiska metoder som EMDR, kognitiva visualiserande metoder (Imagery och Schematerapi) och Internal Family System (IFS) lånar ur hypnosens verktygslåda.

Under utbildningen erhåller du fördjupade kunskaper om både stabilisering och bearbetning av trauma. Du lär dig bland annat att identifiera transtillstånd, behandla dissociation och hjälpa dina klienter att känna sig trygga i sin egen kropp. Du får kunskap och övning i att behandla smärttillstånd och problem med mage/tarm vilka är vanliga traumasymptom som med fördel behandlas med hypnotiska metoder. Även annan vanligt förekommande problematik inom individuell-, par- och familjeterapi behandlas. Hypnosmetodiken fungerar vårdande och självutvecklande även för terapeuten.

 Utbildningen är integrativ, kreativ och erfarenhetsbaserad. Vi tränar praktiska metoder och varvar individuellt fokus med systemiska perspektiv, par o familjebehandling.

Omfattning: 150 tim samt 50 tim handledning i grupp.

Kursen ger rätt att söka certifiering till hypnosterapeut genom ESH (European Society of Clinical Hypnosis).

Kursansvarig: Inger Lundmark leg. psykoterapeut, familjeterapeut, cert. hypnosterapeut, handledare

Övriga lärare: Lina Skantze socionom, leg. psykoterapeut, cert. hypnosterapeut, yogainstruktör

Författare till boken Polyvagalteori i psykoterapi (Gothia kompetens 2023)

Daniel Cremonini, leg. psykoterapeut, cert. hypnosterapeut, yogainstruktör

Satu Olsson, leg,fysioterapeut, leg. psykoterapeut, cert. hypnosterapeut

samt gästföreläsare

Examinatorer: Gunilla Lundmark socionom, leg. psykoterapeut, familjerådgivare, sexolog,

cert. hypnosterapeut, handledare

Elke Linn Nesser leg.läkare, spec. allmän psykiatri, leg. psykoterapeut, dipl. hypnosterapeut, cert. EMDR-terapeut.

Kostnad: 1850 + moms per dag. HL tillkommer. (Halvdagar 1500 + moms)

Kursmaterial samt för o em-kaffe ingår.

Kursinnehåll: Stabiliserande och bearbetande hypnos och body-mind-metoder vid

Enkel och komplex trauma,

Trauma i generationer, sekundärtrauma

Stress och sömnstörningar

Ångest, depression

Fobier, OCD

Psykosomatik, Sexuell problematik,

Smärtproblematik, IBS

Beroendeproblematik mm.

Kurstart

1. 29 – 30 aug 2024 Intro

2. 26 -27 sep

(HL 1. 18/10 9.00 – 12.00)

3. 7 – 8 nov

(HL 2. 6/12 9.00 – 12.00)

4. 12- 13 dec

5. 16 – 17 jan 2025

(HL 3. 31/1 9.00 – 12.00)

6. 20 + 21 feb

7. 27 + 28 mars

(HL 4. 25/4 9.00 – 12.00)

8. 8 – 9 maj

9. 28 – 29 aug

(HL 5. 19/9 9.00 – 12.00)

10. 2 – 3 okt

(HL 6. 23/10 9.00 – 12.00)

11. 6 -7 nov

(HL 7. Dec -25)

12. Examination jan 2026

Frågor /anmälan till: inger.slussen@gmail.com

(begränsat antal platser)

Känner du behov av fördjupning och utveckling inom ditt yrke?

Händer det att du saknar verktyg eller längtar efter nya? Är du intresserad av metoder för bestående förändring och kreativ utveckling, för såväl patienter som dig själv som behandlare? Vill du lära mer om hjälp till självhjälp? Är du nyfiken på att finslipa din individuella röst och din egen terapeutiska stil?

Vi har evidensbaserad, processinriktad utbildning för dig

CHP erbjuder både grundkurs i klinisk hypnos och fortsättningsutbildning i hypnospsykoterapi. Med jämna mellanrum erbjuder vi även fördjupningsdagar i hur man arbetar med Hypnos och Beroendeproblematik, Hypnos vid Sexuell problematik.

Du erhåller ny kunskap och lär dig framkomliga metoder vid stress, oro, ångest, sömnsvårigheter, depression, smärtproblematik mm. Starkt fokus i utbildningen på praktisk träning.

”Framkomliga terapimetoder innehåller inslag som når höger hjärnhalva (upplevelsehjärnan), berör affektnivåer och ger möjligheter till nya neurala kopplingar, för bästa effekt. ”

Citat: Hjärnforskaren Allan Schore, The art of Psychotherapy.