Välkommen till CHP

Centrum för Hypnos och Psykoterapi

Vi är en intresseförening som startade formellt 2003 med syfte att främja, utbilda, stödja och utveckla hypnosterapi och hypnospsykoterapi enligt Milton H Ericson. Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i form av utbildning, behandling, utvärdering och forskning.

Föreningen har sin grund i en utbildning i hypnospsykoterapi, Stockholm 1996-1998, med Jane Parsons-Fein, New York, som lärare och examinator.

”I believe that all great therapy is hypnotic and hypnosis is truly a way of life in the sense of getting to know your own unconscious and really trust in yourself.”

Citat Jane Parsons-Fein