Behandlare

Kontaktuppgifter behandlare

Här listar vi kontaktuppgifter på behandlare inom olika vårdyrken som har genomgått Centrum för Hypnos och Psykoterapis, CHP:s,  utbildning i klinisk hypnos. Viss hypnosbehandling kan du dessutom använda ditt friskvårdsbidrag till (stresshantering, rökavvänjning och hypnobirthing).

Certifierade hypnosterapeuter – 200 tim utbildning i klinisk hypnosterapi, att använda i psykoterapeutiskt behandlingsarbete. För leg. Psykoterapeuter, Leg. Psykologer och andra yrkesgrupper med minst steg 1 utbildning i psykoterapi.

Övriga yrkesgrupper med hypnoskompetens – 100 tim diplomerande utbildning i klinisk hypnos, att använda inom ramen för det egna kompetensområdet. Sjukgymnaster, barnmorskor mfl.

Behandlare

Inger Lundmark
Aukt, dramapedagog, Fil. kand, Leg. Psykoterapeut, Familjeterapeut, Grundkurs gestaltterapi, Cert. Hypnosterapeut ASCH. Hypnoslärare och  psykoterapi-handledare. Individuell, par- och familjeterapi.

English ok

Tele: 0705 93 24 76
Epost: kontakt@ingerlundmark.nu  

Mottagning: Slussen Hypnos & Psykoterapi, Pustegränd 6, 118 25 Stockholm

Hemsida: ingerlundmark.nu eller slussenpsykoterapi.se

Gunilla Lundmark
Leg.psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut ASCH, Familjerådgivare och Sexolog, Handledare och Hypnoslärare.

English ok

Tele: 08 39 29 90
Epost: gunillalundmark29@gmail.com

Mottagning: Åbogatan 9  122 37 Enskede 

Doris Sandström
Leg. arbetsterapeut, Psykoterapi steg 1, Cert. hypnosterapeut ASCH.
Fobier, stress, viktproblem, sömnproblem, trauman med mera.

Tele: 08 644 79 62 eller 0733 10 52 04
Epost: sandstrom52@gmail.com

Mottagning: Grindsgatan 43 i Stockholm

Anita Wijk 
Pedagog, Leg.psykoterapeut, Cert. hypnosterapeut.
Familjeterapeut och utbildning i KBT.

Tele: 0708 30 46 54
Epost: anita.wijk3@gmail.com 

Slussen Hypnos & Psykoterapi, Pustegränd 6, 118 25 Stockholm

Jan Ljungqvist 
Leg. Psykoterapeut, Cert. Hypnosterapeut ASCH. Spec. barn-, ungdoms- och vuxenpsykiatri.

Tele: 0708 34 92 60
Epost: drjan@bredband.net

Satu Olsson
Leg.psykoterapeut, leg.sjukgymnast, Cert.Hypnosterapeut

Tele: 0703 15 63 14
Epost: Olssonsatu@gmail.com

Mottagning: Vallentinhuset Sabbatsbergsvägen 8 Stockholm

Hemsida: Liv i balans

Iréne Lainio 
Socionom, leg. psykoterapeut Handledare och lärare i psykoterapi.
Arbetar med relationsproblematik, men även specialiserad på sexuell problematik och psykoterapi med adopterade. Arbetar med individualterapi och med parterapi.

Tele: 073 985 87 45
Epost: irene@esps.se

Mottagning: Essinge psykoterapi AB Ensittarvägen 3, 112 64, Stockholm

Hemsida: essingepsykoterapi.se

Lisbeth Lindqvist
Fil. Kand, Psykoterapi steg 1, Cert. hypnosterapeut
Arbetar mycket med personlig utveckling, inre stress och trötthet, utmattningssyndrom, sömnproblem och livskriser etc. Chefs-och karriärutveckling. Dessutom hjälper jag personer som efter olika andliga upplevelser eller övningar har svårt att hålla ihop sig själva.

Tele: 070 228 78 80

Mottagning: Skeppargatan 81   11530 Stockholm

Hemsida: livskraft-nu.com

Tua Westerlind
Leg. Sjukgymnast, Dipl. Hypnosterapeut, Akupunktur
Leder grupper i Avslappning (Hypnos,Mindfulness,MIMY), Mediyoga och Qigong. Landstingstaxa gäller  100 kr/ gång eller frikort. Under 18 år gratis.

Tel: 0707 45 38 00
Epost:  tua@tyresosportcenter.se

Mottagning:Tyresö sportcenter, Siklöjevägen 27, Tyresö
Hemsida

Eva Gynther
Leg. sjukgymnast inom primärvårdsrehabilitering, Dipl. hypnosterapeut. Tel: 08 742 43 67Mottagning: Björkbacksvägen 10  13521 Tyresö

Annelie Gottbrink-Müller

KBT- Samtalsterapeut, steg 1, Dipl. hypnosterapeut,

Dipl. Mindfulnessinstruktör, Dipl. Coach, Cert. Kommunikolog

Annelie@humancompetence.se                                           076-8022850

Viktoria Carlsén  

Fil. Kand Dramapedagog (RAD)  Psykoterapi steg 1,  (under steg 2 utb.) Dipl. Hypnosterapeut                              Mottagning Slussenpsykoterapi,  Stockholm

Tel 076-883 89 67    viktoria.slussen@gmail.com. www.ageramedmera.se

.