Hypnosens dag…

Arbetet med nästa Hypnosens Dag är påbörjat..

Lyckad Hypnosens dag 13 oktober 2018!

Tack till alla föreläsare, besökare, funktionärer som alla bidrog till att dagen blev så lyckad! Roligt att intresset för klinisk hypnos bara ökar! Sverige ligger efter resten av världen, men som sagt, intresset är stort!

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm

För fjärde gången anordnade vi  i CHP Hypnosens dag, en spännande dag där vi föreläste om hypnos inom olika områden. Vi tog upp hypnos och smärta, beroende, trauma, ångest, depression, sömnproblem, sorg, ADHD, hypnobirthing, barn i behandling, psykoterapi med individer, par och familjer, hypnos i Europa & världen. 

Vi förmedlade kontakt med seriösa behandlare, gav information om hypnosutbildning, hypnosforskning, stresshanteringsgrupper och mycket annat. Dagen är för alla, både för dig som är nyfiken och för dig som arbetar med hypnos. Vi bjöd på föreläsningar och enkel prova-på.
 

Program CHP dagen Öppet hus den 13 oktober 2018

Öppna            9.30 60 pers Andreassalen

Sal 1

20 pers

Konferensrum

Sal 2 (ovala)

10 pers

Soffrummet

Sal 3

15 pers

Lilla konferens

Sal 4

10-8 pers

Lekrummet

Sal 5

10-10.40 Hypnos vid ångest och depression –

Lina Skantze

Hypnos vid ADHD/ ADD, Autism, selektiv ätstörning mm. Anita Wijk Stress & Sömnbesvär Katarina Wallin Hypnos i par och familjeterapi  – Inger Lundmark Prova på hypnos  – Staffan Boo
11-11.40 Hypnos i relationell psykoterapi  – Gunilla Lundmark Hypnos i Europa och världen – Åsa Fe Kockum Hypnobirthing

Hypnos & smärta – Inger Lundmark

Hypnos och KBT – Daniel Cremonini Prova på hypnos – Anita Wijk
12-12.40 Hypnos i terapi med ung vuxen  (case.)

Irene Lainio

Hypnos och trauma – Erik Bolin Stresshantering i grupp – Viktoria Carlsén Hypnos – från skeptiker till praktiker – Lena Fransson Prova på hypnos – Katarina Wallin
13-13.40 Hypnos i palliativ vård – Ann-Kristin Lundmark Iréne Lainio

Hypnos med smärtpatienter, (Genital, Chrons mm.)

Stress & Sömnbesvär

Katarina Wallin

IBS – Colon irritabile

Daniel Cremonini

Prova På Hypnos – Satu Olsson
14-14.40 Hypnos med barn – Johan Nilsson Hypnos i arbetet med funktions- nedsatta

Kerstin Linasdotter

Hypnos – från skeptiker till praktiker – Lena Fransson

(Eller Alternativ, Gunilla/Viktoria)

Hypnos vid ångest och depression –

Lina Skantze

Prova på hypnos- Staffan Boo
15.-15.40 Hypnos & Beroendeproblematik Inger Lundmark Hypnos och trauma – Erik Bolin Hypnos vid ADHD/ ADD, Autism, selektiv ätstörning mm. Anita Wijk Hypnos vid fobier –

Gunilla Lundmark

Prova på hypnos  – Satu Olsson
15.50- 16.30 Hypnos med barn – Johan Nilsson Hypnos på världskongressen i Montreal Canada 2018

Ann-Kristin Lundmark

Hypnos vid födelse och död

Kerstin Linasdotter

Hypnosutbild-

ning – Inger Lundmark och Lina Skantze

Hypnotiska sagor – Viktoria Carlsén
Hypnosens Dag 14 november 2015

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Stockholm

Vi bjöd allmänhet och fackfolk på information och upplevelser av hypnosens fantastiska möjligheter inom vård, behandling och terapi.

Vi informerade och föreläste om hypnos för intresserade besökare, se programmet nedan. Vi berättade om kurser och hypnosutbildningar och bjöd på prova på hypnos. Vi hade ett hypnoslotteri där vi lottade ut enskilda sessioner med hypnosterapeuter, hypnos-cd:s och böcker skrivna av chp-författare.

Många mycket nöjda besökare, engagerade, intresserade människor som upplevde hypnosens underbara möjligheter.

Två gånger tidigare har vi hållit Hypnosens dag, första gången på Stortorget i Stockholm och andra gången på Björngårdsgatan, Stockholm. Roligt, intressant och inspirerande, var några av de positiva genmälen som vi fick som feedback.

CHP har dessutom medverkat vid ett flertal tillfällen på Hälsomässan och Psykoterapimässan, och avmystifierat och spridit kunskap om klinisk hypnos.

Tack alla CHP-are som bidragit till att dagarna blev SÅ bra!