Policy för personuppgifter

CHP finslipar sitt arbete ständigt enligt GDPR – Den nya dataskyddsförordningen gällande personuppgiftsskydd.

Medlemmarnas kontaktuppgifter behövs för upprättandet av medlemsregister,  vilket är nödvändigt för utskick av föreningens information och för att medlemmarna ska kunna hålla kontakt med varandra. Om någon medlem ej önskar lämna sin mailadress till föreningen nås medlemmen ej av utskick. Föreningen har ej möjlighet att skicka brev utan medlemmen får i så fall ringa styrelsen och hålla sig uppdaterad.

Uppgifterna sparas endast så länge medlemsskap innehas och kan tas bort närsomhelst på begäran (maila styrelsen). Vi arkiverar uppgifter om alla som gått föreningens utbildningar, som längst till föreningens upplösning. Uppgifterna delas ej utan att medlem får en fråga därom.

Personuppgifter (kontaktuppgifter i behandlarregistret) som publiceras på hemsidan har föregåtts av en förfrågan och baseras på frivillighet att delta. En liten avgift tas ut i samband med publiceringen. (marknadsföring)

Föreningens medlemsregister består av namn och kontaktuppgifter. Medlemsskap är frivilligt och i och med inträdet i föreningen accepteras stadgarna som ett avtal mellan föreningen och den enskilde medlemmen, där samtycke till att namn och kontaktuppgifter samlas in, om inget annat uppges.