Seriösa Hypnosbehandlare

Var rädd om dig

Kontrollera att den hypnosbehandlare du går till har adekvat utbildning för att få arbeta med hypnos i behandling. (Du skulle ju aldrig gå till någon som gått en helgkurs i kirurgi, eller hur?!) Det handlar lika mycket om att veta vad en inte ska göra, som att veta vad en ska/kan/bör göra, i behandlingsarbetet med olika människor.

För att få arbeta med hypnos inom behandling kräver Socialstyrelsen utbildning inom ett leg.grundande sjukvårdsyrke, vilken således står under Socialstyrelsens kontroll. I CHP är alla behandlare godkända i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Kvacksalverilagen reglerade tidigare oseriös användning av hypnos. 2011 ersattes den av Patientsäkerhetslagen PSL (2010:659) vilken främjar patientsäkerheten inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. Här klargörs att det är förbjudet att använda hypnos vid undersökning eller behandling, om man ej tillhör hälso- och sjukvårdspersonal.

5 kap.1§, 3. ”Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos”.

Under Behandlare hittar du hypnosbehandlare inom olika områden med adekvat utbildning!

Ett tips på vägen

De som kallar sig hypnotisörer eller hypnoterapeuter är oftast utövare utan grundutbildning.