Föreningen

CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi fyller 20 år 2023

Vi är en intresseförening som startade formellt 2003 med syfte att främja, utbilda, stödja och utveckla hypnosterapi och hypnospsykoterapi enligt Milton H Ericson. Enligt stadgarna skall verksamheten bedrivas i form av utbildning, behandling, utvärdering och forskning.

Föreningen har sin grund i en utbildning i hypnospsykoterapi, Stockholm 1996-1998, med Jane Parsons-Fein New York, som lärare och examinator.

(LCSW, BCD, DAHB Licenced Certifed Social worker, Board Certified Diplomat, and Diplomat of American Hypnosis Board for Clinical Social Work.) Jane is a Fellow and Consultant of the American Society of Clinical Hypnosis, have served on its Executive Board and have contributed to the ASCH Journal. I am also a Diplomat and was President Emeritus of the American Hypnosis Board for Clinical Social Work. Jane studied in 1979 with Milton H. Erickson. She later returned to Phoenix and videotaped his training, ‘In the Room with Milton H. Erickson, M.D.’

Utbildningen är upplagd i enlighet med ASCH, American Society of Clinical Hypnosis kunskapskrav. Jane har under flera år varit Director of the board of ASCH, och hypnoslärare med Milton Ericson som den huvudsakliga kliniska/teoretiska förebilden. Jane arbetade tillsammans med M.E och var även under en period föreståndare för Milton Ericson Institute, New York.

När de två psykoterapeuterna Ingrid Arenäs och Gunilla Lundmark blivit examinerade, ombads de av Jane Parsons-Fein att fortsätta hennes utbildning i Sverige.  De  startade denna utbildningsverksamhet 1999 med 100 timmars grundkurs i klinisk hypnos med en påföljande fördjupningskurs för psykoterapeuter på ytterligare 100 timmar. Examinator för utbildningarna är Gunilla Lundmark och Ingrid Arenäs och certifikat erhålles både av de svenska lärarna och av Jane Parsons-Fein. (PFTI)

År 2003 startades föreningen CHP för att hålla hypnoskunskaperna vid liv hos de som genomgått utbildningen, samt för att inspirera till ytterligare träning, följa metodutveckling, stimulera till dokumentation och forskning.

Medlemmarna träffas minst 2 ggr/år med föreläsningar, workshops, teknikträning, presentation av närliggande terapiområden mm. Fortsatt handledning i grupp eller enskilt bidrar också till att upprätthålla och fördjupa kunskaperna.
Föreningen är  i första hand öppen för de som går eller har slutfört utbildningen hos CHP.
Även andra kan bli medlemmar efter rekommendation av chp-medlem och
efter särskilt beslut av styrelsen som bedömer lämplighet och tidigare hypnosutbildning, som ska vara i överensstämmelse med Milton Ericsons etiska människosyn och terapeutiska förhållningssätt och bedrivas i CHP´s anda.

CHP 10 år – 2013  Av Ann Wilkens

En vacker försommarkväll 2013 firade CHP, Centrum för hypnos och psykoterapi, sitt 10-årsjubiléum. 25 hattprydda medlemmar samlades på en innergård på Södermalm. Uppmaning inför kvällens festligheter var att komma i en hypnotisk hatt. Lek och allvar vävdes in i bärarnas presentationer av sina huvudbonader. Även någon utan hatt kunde övertyga alla om att ”det går lika bra att låtsas”.

Kvällen och den kreativitet som flödade, tankar som utbyttes, ordförande Gunilla Lundmarks berättelse om hur allt började, blev som en illustration av den speciella energi som CHP:s förgrundsgestalt, Jane Parsons-Fein, delat med oss. För det var med henne allt började. Jane som kom till Sverige 1995, hitlockad av några terapeuter, för att utbilda i hypnos i Milton Ericksons anda. Jane hade deltagit i hans workshops på 70-talet och också filmat massor av timmar av denne fascinerande mans unika arbete. Janes möte med Milton Erickson blev omvälvande. Hon kunde inte fortsätta i gamla banor i sitt arbete på den psykiatriska kliniken på Mt Sinai Hospital. Hypnosen hade för alltid tagit henne i anspråk och förändrat hennes liv.

Från slutet av 70-talet och framåt har hon hängivet arbetat för att göra hypnos tillgänglig för patienter och professionella. Hon har en lång meritlista och var bland annat en av grundarna till New York Milton H. Erickson Society for Psychotherapy and Hypnosis, där hon var ordförande och utbildningsansvarig. Under många år har hon haft sitt eget utbildningsinstitut och är idag ordförande för Manhattansektionen av American Society of Clinical Hypnosis, ASCH.  Jane är trots hög ålder fortfarande fullt verksam. En av de senaste uppgifterna hon tagit sig an är att producera en utbildningsdvd av det filmade materialet från 1979 med Milton Erickson. Dvd:n som har den talande titeln ”In the room with Milton Erickson” går att beställa via Janes hemsida. Se uppgift nedan.

Många av oss som haft förmånen att möta Jane och hennes arbete med hypnos kan vittna om hur det förändrat något på djupet. ”Det kändes som jag hittade hem.” ”Det är det viktigaste jag gjort både för mig personligen och professionellt.” ”Det är helt annorlunda att jobba sen jag började använda hypnos. Jag blir inte trött.” En del av lovorden kan tillskrivas hypnos som metod, men den särskilda anda som Jane förmedlat är minst lika viktig. Vi brukar tala om CHP-andan och det är något som de aktiva i föreningen slår vakt om och vill föra vidare. Så hur kan den beskrivas?

”Vi har roligt.” Det är ett svar som är långt mer seriöst än det kan verka. Det handlar om att våga vara lekfull, spontan och därmed sant levande och kreativ. Gunilla Lundmark och Ingrid Arenäs, som under många år höll i föreningens utbildning, har genom sina personligheter kunnat skapa det trygga hållande som gjort att det lustfyllda, lekfulla gått hand i hand med en gedigen kunskap om hypnos och psykoterapi. Det praktiska övandet har alltid fått stor plats på utbildningarna. Det ska så långt som möjligt kännas tryggt att använda hypnos i det egna arbetet. Med lärarnas prestigefria och stödjande hållning har det uppmuntrats att ”göra fel” för att sedan kunna ”göra rätt”. Och viktigast är inte att ”göra rätt” utan att vara lyhörd för patientens behov, kunna lyssna till det som inte sägs (the other side of the coin) och bjuda in både sårbarheten och styrkan.  Det är viktigt att känna respekt för det redskap du som terapeut besitter och ödmjukt följa för att sedan varsamt leda. Och inte minst viktigt, allt är bara möjligt om du hittar din egen personliga stil.

Under 10 år har ett stort antal människor från hela landet, verksamma i olika vårdyrken, fått 100 timmar grundutbildning i hypnos genom CHP.  De som haft minst Steg 1 i psykoterapi har kunnat gå ytterligare 100 timmar och fördjupat kunskapen om användande av hypnos i psykoterapi. Om alla moment fullgjorts har det lett fram till en certifiering som utfärdats av Jane Parsons Fein och är ekvivalerad med ASCH.

Jag tror att vi är många som kan instämma i Janes ord:
”I believe that all great therapy is hypnotic and hypnosis is truly a way of life in the sense of getting to know your own unconscious and really trust in yourself.”

Mer information om JaneParsons-Fein och utbildningsdvd:n med Milton Erickson .