Chp-dagar

Våra träffar

I föreningen träffas vi regelbundet, fortbildar varandra, bjuder in föreläsare och fördjupar våra kunskaper inom hypnosområdet.

Kommande träffar

Vt-24:

Ht: 24: Stefan Hamel

Tidigare träffar

21 Oktober -23 CHP-20 år! Ben Furman gästar, workshop kring förändring och celebration!

VT- 23 Tema: Vem vårdar vårdpersonalen? Empatitrötthet och risken för sekundärtraumatisering.. / självomsorg, metoder för terapeutens eget välbefinnande

25 Mars 2022 – Dagsprogram kring ilskans konstruktiva kraft, plus årsmöte.

HT-21, Drömmar… Kliniskt hypnosarbete med drömmar, på olika sätt! Johan Nilsson  och Inger Lundmark, på Blecktornet.

Vårterminen 2021: Hypnos vid Corona-konsekvenser, stärk lukt och smaksinnet i trans. Polyvagal theory och hypnos; Steven Porgess och Deb Dana, genom Lina Skantzes lins. Likheter och skillnader, klinisk hypnos, EMDR, Schematerapi, mm. Musik i behandlings-rummet, GIM och andra musikmöjligheter. Favorithypnoslitteratur!

Höstterminen 2020.  Hypnos vid smärta, IBS, hälsoångest, stärk immunförsvaret mm.  Styrelsen bjuder på några hypnotiska favoriter ur övningssamlingen… Överraskningar och påfyllning! Kom och fräscha upp dina hypnotiska kunskaper.

Vårterminen 2020: inställt pga Corona

Hösttermin 2019: Lina o Danne delade med sig av sin kurs på Milton Erikson-institutet i Phoenix i somras!      Kamrathandledning, bla om att arbeta med känslor och känsloreglering i hypnos.

Vårtermin 2019: 29 mars, 9.30 – 16.00 på Slussen Hypnos & Psykoterapi                             På programmet  bla Daniel Cremonini, Björn Enqvist, smakprov från Canada, årsmöte mm.   Därefter sweet 16-fest på kvällen!

Hypnosens dag 
13 oktober 2018, 9.30 – 16.30
Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31 i Stockholm.
Fullspäckat program hela dagen, för allmänheten och kollegor.
Varmt välkomna!

24 och 25 maj 2018
Bruno Dubos, Psykiater och Psykoterapeut, Frankrike och föreläste om Hypnos via kroppen.

Vårtermin 2018
CHP-dag Bland annat utforskade vi doftsinnets möjligheter i terapirummet, med Åsa Toyra. Årsmöte, hypnossagor mm.

Hösttermin 2017
CHp-dag Hypnos och Kropp/ Smakbitar från ESH-kongressen i Manchester; bl. a Mystery House technique och Quantfysiska aspekter på hypnos, mm.

8 november 2017
Hypnos-filmkväll, asiatisk buffé och Milton Ericsson.

28 april 2017
OCD – dagen  i Stockholm
”Possibilities instead of collapses, strengths instead of weakness”… Föreläsare: Kryzsztof Klajs, Polen, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialiserad i klinisk psykologi och OCD-expert.

Vårtermin 2017
CHP-dag Om att arbeta med hypnos med barn, ungdomar, unga vuxna och familjer. Johan Nilsson, Björn Klawitter med flera.

Hösttermin 2016
CHP-dag Lust, sensualitet, sexualitet och hypnos. Iréne Lainio och Erik Bohlin med flera.

Vårtermin 2016
CHP-dag på Blecktornet. En doft av Paris… 5 medlemmar som var på världskongressen i Paris Aug. 2015delar med sig av det senaste inom hypnosens praktik och forskning från hela världen!

December 2015
Glöggmingel på Grinden.

14 november 2015
Hypnosens dag

Vårtermin 2015
Chp-dag Om hypnos och upplevelser bortom vetenskapliga förklaringar. Årsmöte. Mindfulness.

Januari 2015
Filmkväll. Vi tar del av Janes arbete med att föra över mängder av filmer av och med Milton Erickson till DVD. Föranmälan till Anita Wijk.

November  2014
Om hypnos vid livets slut. Om döende och sorgearbete med hypnos. Håller i dagen gör Gunilla Nordin och Inger Lundmark.  Medverkar gör bl.a  AnnKristin Lundmark, Kerstin Linasdotter, Christina Barklund, Karin Sidenvall m.fl.

Mars 2014
Hypnosarbete vid Sös Kerstin Linasdotter  och Hypnos vid IBS-problematik;  psykolog Johan Mellberg, Ersta

November 2013
” En dag med lust”,  leklust, arbetslust, sexuell lust mm; Inger Lundmark o Gunilla Lundmark

Mars 2013
“Att möta det främmande” – erfarenheter från  olika institutioner och situationer; Linda Nordh, Doris Sandström Ann Wilkens

November 2012
Hypnos vid olika symtom med barn, ungdomar och vuxna- Björn Klawitter Ingrid Arenäs, Katarina Mannheimer
Workshop med dr Göran Högberg; Hypnodrama och affektiv psykoterapi.

Mars 2012
“Att se med nya ögon på sitt kliniska arbete” Hypnos i grupp med Sirpa Mattinen, Eva Gynther, Tua Westerlind och Elina Flortjärn.
Stabilisering o reglering av affekter; med Satu Olsson och Ann Wilkens.

November 2011
GIM- musikresa med GIM-terapeut Lena Uggla
Medicinsk yoga bla vid hjärtrehabilitering; Göran Boll, inst. för medicinsk yoga.

Mars 2011
Parproblematik och hypnos;  Gunilla Lundmark o Ingrid Arenäs.

November 2010
Smågruppsarbeten med rollspel och handledning på egna ärenden
Trum-trans-arbete med Inger Lundmark, Björn Klawitter, Eva Gester o Gunlög Marnell

Mars 2010
Xin-Ping Therapy- Kinesisk transmetod för energipsykologi;   Gunilla Nordin o Miguel Rodrigues

November 2009
Hypnosforskning;   Mirja Svartengren
Traumabearbetning och hypnos;  Ann Wilkens

November 2007
Terapiarbete med alla åldrar inom dig, ryska dockor mfl metoder;  Inger Lundmark.  Heliga danser; Solveig Olsson

Mars 2009
Workshop med TAT övningar och EFT träning i smågrupper

November 2008
TAT och EFT- metoden; dr Florrie Widén
Qui-gong övningar; Tua Westerlind
Berättelser från besök hos Stephen Gallegos i New Mexico. Gula fjärilen-film.   Inger Lundmark och Gunlög Marnell.

Mars 2008
Quantum-touch metoden;  Ingrid Arenäs.
Kris och krisbemötande; Ann-Kristin Lundmark.

Mars 2007 mars
Hästterapi med sexuellt utsatta flickor; Åsa Toyra,  “Unna er nya hästkrafter”, livgivande energi Åsa Toyra och Inger Lundmark.

November 2006
Hypnos vid smärtproblermatik; dr. Basil Finer

Mars 2006
Kropp och hypnos; Eva Gester, Björn Klawitter och Rikard Forsström.

Oktober 2005
Möjligheter och svårigheter i hypnosarbetet med ungdomar; Eva Eriksson-Block o Birgitta Holm.