Om CHP

Vi är en intresseförening som startade formellt 2003 med syfte att främja, utbilda, stödja och utveckla hypnosterapi och hypnospsykoterapi enligt Milton H Ericson.