Anpassning till GDPR

För kännedom:

Nya datalagar gäller fr.o.m 25 maj 2018: GDPR. Arbetet med att uppdatera föreningen CHPs medlemsregister enligt nya lagen pågår.

I och med ditt medlemsskap godkänner du att föreningen spar dina kontaktuppgifter/personuppgifter. Syftet är att nå dig med medlemsinformation.         (En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.)

Dina uppgifter  är skyddade såvida du inte valt att stå med i behandlarregistret. (Att gå med där är en aktiv handling som gäller marknadsföring av din verksamhet och föreningen tillhandahåller enbart plattformen, och tar ej ansvar för vem som kontaktar dig.)

Dina kontaktuppgifter tas bort när du inte längre är medlem. Du kan naturligtvis avsluta ditt medlemsskap närsomhelst.

Läs mer:

 

Frågor och svar om EU:s dataskyddsreform
https://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/eus-dataskyddsreform/

Vänliga hälsningar

Ordföranden, Inger Lundmark