Inbjudan till kortkurs: Hypnos via Kroppen

Kära hypnosvänner – här kommer en fantastisk möjlighet!

Hypnos via kroppen med Bruno Dubos                                  Stockholm 24 och 25 maj 2018

Under ESH-hypnoskongress i Manchester 2017 deltog vi i en workshop med den kunnige och inspirerande psykiatern/psykoterapeuten Bruno Dubos från Frankrike. Han arbetar mycket med kroppskontakt i sina behandlingar med bl.a kroniska smärtpatienter, i kombination med Ericksonian Hypnos. Vi fann en saknad metodisk pusselbit och bestämde oss för att bjuda in honom för en 2-dagars workshop kring temat HYPNOS VIA KROPPEN. Och naturligtvis vill vi dela detta med dig!

Boka in 24 + 25 maj 2018
för denna inspirerande, positiva och kunskapsgivande workshop!         Kursen hålls på lätt engelska.

” I arbetet med hypnos utvecklar vi kompetenser och strategier för att inducera hypnotiska tillstånd och påbörja förändringsprocesser hos våra patienter. Vi använder t.ex. språket på ett sätt som speciellt syftar till att stimulera kreativiteten, och det fungerar åtminstone hos ett flertal av våra patienter. Ändå upplever vi ”stunder av ensamhet” när ingenting når fram och våra strategier misslyckas, den ena efter den andra… Vissa av våra patienter har förlorat sin kreativitet, de har stelnat till och utarmats, speciellt de i mer långvariga/ kroniska processer. Här finns ändå möjligheter att skapa en relation med dessa, ibland avskräckande patienter, genom att använda det som alltid finns inom räckhåll och alltid är möjlig att förflytta: Kroppen. Att arbeta med Hypnos med kroniker kan vara som att be någon måla med 1 färgkrita. Att börja med kroppen, är lättare! ”

Workshopen syftar till att utveckla terapeutens/ behandlarens kompetens för;                                                                                                                                 – observation. (Förmåga att iaktta sin patients kropp för att fånga upp och använda resurser inskrivna i kroppen; dess emotionella förankringar.)
– användande av enkla kroppscentrerade induktionstekniker. (Att arbeta med kroppskontakt i syfte att inducera hypnotisk trans, vilket kan underlätta patientens arbete med att återfå fysisk och emotionell rörelseförmåga.)                                                                                                         – att definiera strategier för vård anpassade till patientens kompetens.

Workshopen vänder sig till Läkare, Psykologer, Psykoterapeuter och Fysioterapeuter

Förkunskapskrav: Grundkurs i klinisk hypnos CHP, eller motsvarande.
Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31, Södermalm, Stockholm.
Tid: 24 + 25 maj 2018 kl. 09.00 – 16.30 båda dagarna.

Kostnad: CHP-medlem 1800 kr per kursdag, övriga 2000 per kursdag. Anmälan är bindande, men kan överlåtas till behörig person.

Begränsat antal deltagare, först till kvarn…

Anmälan: senast 10 April till inger.slussen@gmail.com
Uppge faktureringsadress samt om du behöver ngn typ av specialkost till fikat.

Varmt Välkommen!

Marianne Stahlheuer, Inger Lundmark
CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi

PROGRAM :

DAG 1 : Exposé över teoretiskt stöd för arbete med kroppen
Initiering av induktionstekniker fokuserade på kroppen och på observation Övningar i grupp. Diskussioner

DAG 2 : Repris av teoretiska begrepp anpassade till konkreta kliniska situationer. Utveckling av arbetsstrategier genom kroppen under hypnossessionen. Övningar i grupp. Diskussioner. Avrundning av dagarna

Dr Bruno Dubos är Hypnosutbildad Psykiater/Psykoterapeut, som arbetar med EMDR, individualterapi, par och systemisk familjeterapi. Han har skapat en kort- tidsterapi med hypnos och handleder vid följande institut; EMERGENCES RENNES Institut de médecine psychosomatique PARIS et LILLE AFEHM PARIS, IME LYON.

Övrigt: Dr Dubos är Medlem i ISH och ESH, har medverkat vid ett stort antal kongresser samt publicerat ett stort antal skrifter, se nedan.

Docteur DUBOS BRUNO, RENNES Mail : dubos.bruno@wanadoo.fr

CV

Membre de l’International Society of Hypnosis Membre de l’European Society of Hypnosis Membre de la Confédération Francophone d’Hypnose et de thérapie brève COMMUNICA TIONS 2017 « L’hypnose avec le corps. Une autre approche des troubles chroniques »

Congrès de l’IRHYS MORGES SUISSE 2016 « TCA et dentisterie » 2ème congrès HYPNOTEETH de ROME
« douleur chronique : les stratégies hypnotiques corporelles » Congrès EMERGENCES Prix de l’enseignement 2016
« la chrysalide et le papillon , une autre approche des TCA » Congrès MIMETYS saint Brévin les pins
2015 « hypnose corporelle:utilisation dans les soins dentaires » 1er congrès HYPNOTEETH de SEVILLE
« les âges clandestins leurs utilisation en hypnothérapie » Congrès HYPNOSIUM de BIARRITZ
« utilisation de l’hypnose corporelle dans les troubles chroniques » 20ème congrès de L’ISH PARIS 2014 « stratégies hypnotiques corporelles » Congrès de L’ESH SORRENTO « création d’une douleur chronique » Congrès de LA ROCHELLE « la chrysalide et le papillon. Les troubles des conduites alimentaires »
Congrès HYPNOSIUM de BIARRITZ 2012 « Chronical process, body oriented hypnosis » 19 eme Congres de L’ISH
de BREME 2012 « Douleur chronique, hypnose et mouvement » Congrès de QUIBERON 2010 « Les dépressions » Congrès de SAINT MALO « Dépression chronique : la trahison pour le prix du changement » « La dépression chronique : les stratégies hypnotiques »
2009 18eme congrès de l’ISH de ROME « la giovana ragazza anoressica : della crisalide alla farfalla » 2009 6eme forum de la CFHTB de NANTES “Devenir sourd pour ne pas devenir aveugle”
2007 5eme forum de la CFHTB de LIEGE « La jeune fille anorexique : de la chrysalide au papillon » 2005 4eme forum de la CFHTB de SAINT MALO « La première séance dans les problèmes des comportements alimentaires » 2000 2eme forum de la CFHTB de VAISON la ROMAINE « La psychose ordinaire » 1998 2eme université francophone d’hypnose et de thérapie brève de LILLE Prix de la meilleure communication. « Maladies psychosomatiques, quelle hypnose pour quels changements »

PUBLICATIONS

2001 « La psychose et la place de l’hypnose » Actes du congrès de VAISON LA ROMAINE
2003 « les mangeurs de cailloux : de l’hypnose à la thérapie brève » L’HYPNOSE MEDICALE (sous la direction de J.M BENHAIEM) MED LINE éd.
2006 « guérir des troubles des conduites alimentaires » SATAS éd.
2008 « la jeune fille anorexique : de la chrysalide au papillon » HYPNOSE et THERAPIE BREVE hors série n°2 METAWALK éd.
2015 « les âges clandestins : un réservoir de ressources » HYPNOSE ET THERAPIE BREVE n°39 METAWALK éd.
2016 « Les grands entretiens : Bruno DUBOS » HYPNOSE ET THERAPIE BREVE n° 42 METAWALK éd.
2017 « Les troubles alimentaires,autrement » Direction dossier spécial. HYPNOSE ET THERAPIE BREVE n°44 METAWALK éd.

Lämna ett svar