Good news..

Goda nyheter: Föreningen CHP är godkänd av ESH – European Society of Hypnosis

och vi är nu medlemmar där. Detta innebär att du som CHP-medlem automatiskt är

ansluten även till ESH. Läs mer på www.esh-hypnosis.eu

Nätverk är viktigt för samarbete och kunskapsutbyte så vi i styrelsen som arbetat för detta är glada å föreningens vägnar.

Trevlig midsommar!

Inger Lundmark