Inbjudan till OCD-dagen 28 April i Stockholm

CHP – Centrum för Hypnos och Psykoterapi välkomnar dig till en spännande utbildningsdag i OCD

 

Inbjudan till OCD – dagen 28 april 2017 i Stockholm                                                     – interaktiv föreläsning med Krzysztof Klajs 

 

 

Dagen vänder sig både till behandlare med tidigare erfarenhet av OCD och till de som önskar få nya, användbara insikter och redskap i arbetet med målgruppen.

Föreläsare: Kryzsztof Klajs, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, specialiserad i klinisk psykologi och OCD-expert. Klajs grundande det polska Milton Erickson-institutet 1993 och är dess ordförande. Han har anordnat flera stora kongresser kring Ericksonian hypnosterapi i Polen och föreläser kring OCD och hypnosterapi såväl i hemlandet som internationellt.

Tillgänglig forskning visar att OCD (Obsessive-Compulsive Disorder) förekommer hos ca 2-3% av vuxen-populationen. Det är en mer eller mindre kronisk sjukdom som går i skov. Den kan avhjälpas med terapi, men sällan botas helt. OCD-patienter betraktas därför ofta som ”svåra”.

Forskning finns som ger evidens för KBT-behandling vid OCD, men även systemisk familjeterapi och hypnosterapi har visat ge mycket lovande resultat. Familje- och sociala system har ofta ett samband med sjukdomen. Det är vanligt förekommande att OCD är korrelerat med social isolering hos familjen som helhet eller hos barnet. På grund av detta kan systemisk familjeterapi vara till stor hjälp och påverka behandlings-resultaten positivt.

OCD-dagen fokuserar på behandling av OCD-patienter med systemiska och hypnotiska verktyg på familj- och individnivå. Grundfilosofin är att patienten är förmögen att medskapa en positiv utveckling för sig själv genom tillämpning av kreativa resurser som blir mer tillgängliga via transtillstånd. Fokus på ”Possibilities instead of collapses, strengths instead of weakness”…

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 31                       Tid: 09.00 – 16.30

Kostnad: 1500:- inklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe.

Sista anmälningsdag: 1 april 2017. Anmälan är bindande. (Platsen får överlåtas.)

Anmälan till: gunlog.marnell@gmail.com      

Uppge: OCD-DAGEN, Ditt namn, yrke, tel. och mailadress.

Du får en faktura via mail som ska vara betald senast 21 april.

Varmt välkommen!

Frågor? Kontakta: Ann-Kristin Lundmark ankilu6@gmail.com

Dagen hålls på engelska.

 

Lämna ett svar